Beddingestrands samfällighetsförening

 

Beddingestrand Samfällighetsförening

 

Dessa sidor lämnar information om vår verksamhet.

Följande flikar finns

 

Information; behandlar föreningens verksamhet och förutsättningarna för denna.

 

Stadgar; redovisar föreningens stadgar.

 

Avgifter

 

Årsmötesprotokoll; här publiceras protokollet från våra senaste årsmöten. Medlemmar som önskar en egen kopia kan vända sig till sekretraren, se styrelsen.

 

Slitageersättning; information om bakgrund till och regler för ersättning till föreningen vid byggnadsarbeten eller markarbeten med tunga transporter 

 

Styrelse; information om sittande styrelse och revisor med namn och kontaktuppgifter

 

Aktuellt; Information om kommande årsmöte, kallelse mm, eller andra aktuella händelser.