Beddingestrands samfällighetsförening

 

Vi har ny hemsida.

Den nya hittar du om du klickar på länken.

Länk till ny hemsida

 

 

 

 

Beddingestrand Samfällighetsförening

 

Dessa sidor lämnar information om vår verksamhet.

Följande flikar finns

 

Information; behandlar föreningens verksamhet och förutsättningarna för denna.

 

Stadgar; redovisar föreningens stadgar.

 

Avgifter

 

Årsmötesprotokoll; här publiceras protokollet från våra senaste årsmöten. Medlemmar som önskar en egen kopia kan vända sig till sekretraren, se styrelsen.

 

Slitageersättning; information om bakgrund till och regler för ersättning till föreningen vid byggnadsarbeten eller markarbeten med tunga transporter

 

Styrelse; information om sittande styrelse och revisor med namn och kontaktuppgifter

 

Aktuellt; Information om kommande årsmöte, kallelse mm, eller andra aktuella händelser.